Terapia rodzinna

Czym jest terapia rodzin? Terapia rodzin jest formą pomocy dedykowaną rodzinom, w których jeden z członków najczęściej dziecko przeżywa trudności związane z regulowaniem emocji, objawami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami łaknienia, trudnościami natury wychowawczej....

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 7-9 lat

Uczestnicy:Program skierowany jest do dzieci w wieku 7 – 9 lat, które mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, w relacjach rówieśniczych (np. są wycofane, wchodzą w rolę „ofiary” lub przeciwnie – narzucają innym swoje zdanie, nie potrafią współpracować),...