COVID -19

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ NR 12 W WARSZAWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19Pobierz Ważne pliki do pobrania. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ...

Podziękowanie dla Wydziału Fizyki UW

W imieniu Pracowników i swoim pragnę serdecznie podziękować za przyłbice, które dziś otrzymaliśmy. Studentom, Doktorantom i Pracownikom Wydziału Fizyki UW za pracę i szybką gotowość do pomocy a sponsorom za wkład finansowy jeszcze raz bardzo dziękujemy!Dyrektor...

Uwaga – zmiana przepisów dotyczących edukacji domowej

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z...