Placówki

PRZEDSZKOLA

Nr Przedszkola
Adres
Psycholog opiekujący się placówką
2 ul. Orla  11 mgr Katarzyna Dębicka-Zamęcka
4 ul. Elektoralna 15/17 mgr Katarzyna Wesołowska
8 integracyjne ul. Karmelicka  3 b mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska
9 ul. Dzielna 5a mgr Joanna Obojska-Glinicka
10 ul. Nowolipki 10 a mgr Krystyna Grunduls
11 ul. Dubois 3 mgr Katarzyna Wesołowska
12 ul. Niska 9 mgr Agnieszka Smułkowska
13 ul. Schillera 6 a mgr Katarzyna Dębicka-Zamęcka
14 ul. Senatorska 24 a mgr Joanna Obojska-Glinicka
38 integracyjne Pl. Bankowy 3/5 mgr Joanna Obojska-Glinicka
72 Al. Solidarności 72 A mgr Joanna Obojska-Glinicka
206 ul. Franciszkańska 7 mgr Agnieszka Smułkowska mgr Katarzyna Wesołowska
208 specjalne ul. Dzielna 1 a mgr Krystyna Grunduls
Ala ma kota ul. Inflancka 4 c mgr Katarzyna Dębicka-Zamęcka
Mój miś ul. Słomińskiego 17 mgr Katarzyna Dębicka-Zamęcka
Żyrafki ul. Inflancka 11 mgr Katarzyna Dębicka-Zamęcka
Pomarańczowa Ciuchcia Rondo ONZ 1 mgr Katarzyna Dębicka-Zamęcka

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nr Szkoły
Adres
Psycholog opiekujący się placówką
32 ul. Lewartowskiego 2 mgr Ewelina Turska
158 ul. Ciasna 13 mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik
210 ul. Karmelicka  13 mgr Barbara Malczewska
220 Al. Jana Pawła II 26a mgr Agnieszka Krupa
213 (Zesp.Szk.Spec.nr 63) ul. Elektoralna 12/14 mgr Katarzyna Borkowska-Stankiewicz
243 (Zesp.Szk.Spec.nr 85) ul. Elektoralna 12/14 mgr Krystyna Grunduls
16 STO Al. Solidarności 113 c mgr Barbara Malczewska
41 ul. Świętojerska 24 mgr Barbara Malczewska
SSP Fundacji Alter Edu  kl. „0”, I, II, III ul. Karmelicka 26 mgr Agnieszka Smułkowska
SSP Fundacji Alter Edu  kl.  kl. VI-VIII ul. Karmelicka 26 mgr Agnieszka Smułkowska
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa ul. Moliera 4/6 mgr Ewelina Turska

SZKOŁY  PONADPODSTAWOWE

Nr Szkoły
Adres
Psycholog opiekujący się placówką
LO 15 im. N. Żmichowskiej ul. Klonowa 16 mgr Karolina Kwiatek
LO 62
ul. Konwiktorska 5/7 mgr Wioletta Wojciechowska
LO 81 im. A. Fredry ul. Miła 7 mgr Aleksandra Szygendowska
Ogólnokształcaca Szkoła Baletowa ul. Moliera 4/6 mgr Aleksandra Szygendowska
Zespół.Szk.Ekonomicznych ul. Stawki 4 mgr Aleksandra Szygendowska
Zesp.Szk.Poligraficznych ul. Stawki 14 mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska
Szkoła Specjalna Przysp. do Pracy nr 5 (Zesp.Szk.Spec. nr 85) ul. Elektoralna 12/14 mgr Krystyna Grunduls
Zespół Szkół Specjalnych ul. Długa 9/11 mgr Krystyna Grunduls
LO Społeczne nr 7 ul. Karmelicka 26 mgr Dominika Bielecka
Liceum Chocimska ul. Miodowa 21 c mgr Dominika Bielecka
LO Lifeskills ul. Miodowa 22 d mgr Dominika Bielecka
Akademickie LO ul. Miła 2 mgr Wioletta Wojciechowska
LO „Multimedia” PKiN Pl. Defilad 1 mgr Wioletta Wojciechowska
Technikum dla Młodzieży ul. Miła 2 mgr Agnieszka Krupa
LO Społeczne nr 21 Al. Jana Pawła II 36 c mgr Agnieszka Krupa
LO Społeczne nr 25 Al. Solidarności 101 d mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik
Technikum Niepubliczne Usługowe ZDZ ul. Podwale 13/15 mgr Wioletta Wojciechowska
Technikum Architektoniczno- Budowlane im. Stanisława Noakowskiego ul. Przyrynek 9 mgr Wioletta Wojciechowska

POZOSTAŁE PLACÓWKI

Nazwa placówki
Adres
Psycholog opiekujący się placówką
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 ul. Świętojerska 24 mgr Dorota Maciejewska
Dom Dziecka nr 16 ul. Międzyparkowa 5 mgr Agnieszka Smułkowska

mgr Katarzyna Wesołowska

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4 mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 5 „Dom Przy Rynku” Rynek Nowego Miasta 4 mgr Karolina Kwiatek
Bursa nr 1 im. Wiktora Kordowicza ul. Długa 18/20 mgr Barbara Malczewska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 ul. Twarda 8/12 mgr Katarzyna Borkowska-Stankiewicz