W roku szkolnym 2020/2021 realizowana będzie grupa  o charakterze psychoedukacyjno – wsparciowym dla młodzieży  będącej u  progu dorosłości „Za 5 minut osiemnastka”.

Grupa prowadzona będzie przez specjalistów Poradni: mgr Agnieszkę Koczyk (psychoterapeuta) oraz mgr Aleksandrę Szygendowską (psycholog, trener umiejętności psychologicznych, doradca zawodowy).

Grupa dedykowana jest osobom u których okres dojrzewania często niesie ze sobą trudności emocjonalne związane z niską samooceną, zamartwianiem się o przyszłość, małą wiarą w siebie, chcących poszukiwać własnej tożsamości i pracować na rzecz bardziej satysfakcjonujących kontaktów społecznych.

Celem zajęć będzie wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników grupy, poprawa ich funkcjonowania w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, poszerzanie wglądu w siebie, analiza  własnej specyfiki relacyjnej i korekta nieadaptacyjnego funkcjonowania interpersonalnego.

Uczestnikami zajęć będą uczniowie muranowskich szkół, z rejonu działania Poradni,  w wieku 15 – 18 lat, którzy mierzą się z trudnościami w sferze emocjonalnej. Cierpią z powodu objawów związanych z zaburzeniami nastroju, poczuciem braku sensu i celu życia, małą tolerancją na stres, niską zdolnością samoregulacji emocjonalnej, wysokim poziomem lęku.

Początek zajęć zaplanowany jest na przełomie października / listopada po zakwalifikowaniu uczestników do udziału.

Zajęcia będą trwały do końca maja 2021. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, po  2 h lekcyjne, w środy  w godzinach wieczornych (17.00-18.30) na terenie Poradni.

Rekrutacja uczestników odbywać się na podstawie kwalifikacji, polegającej na przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami uczestników oraz konsultacji indywidualnych z nastolatkami – kandydatami do grupy po skierowaniu przez psychologa prowadzącego (opiekującego się szkołą do której uczęszcza zainteresowany zajęciami  uczeń). Ze względu na nieprzewidywalną sytuację związaną z okresem pandemii dopuszczamy po wstępnym etapie pracy bezpośredniej z młodzieżą również pracę online.  W pracy z grupą wykorzystane będą metody aktywne.