• Czym jest terapia rodzin?

Terapia rodzin jest formą pomocy dedykowaną rodzinom, w których jeden z członków najczęściej dziecko przeżywa trudności związane z regulowaniem emocji, objawami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami łaknienia, trudnościami natury wychowawczej.

Jest skuteczna, gdy rodzina  w zetknięciu z okolicznościami stresogennymi np. zmianami związanymi z etapem rozwoju rodziny (narodziny dziecka, dziecko nastoletnie, usamodzielnianie się dzieci itp.) lub innymi trudnymi sytuacjami życiowymi potrzebuje wsparcia z zewnątrz.

Dzięki pomocy osoby z zewnątrz – psychoterapeuty rodzinnego może dokonać się zmiana wewnątrz struktury rodziny, wzmocnienie podsystemów rodzinnych, często przeformułowanie problemu, dzięki czemu możliwe jest przezwyciężenie impasu w którym tkwi rodzina i uwolnienie dziecka od objawów psychicznych. Problemy dziecka są czasem przejawem innych trudności, tematów i spraw z którymi boryka się cała rodzina, bądź jej część np. para małżeńska. Dzieci w rodzinie bywają ,,nośnikiem”  kłopotów rodzinnych, których waga jest często przez rodziców niedoceniana. Dziecko zachowując się problematycznie staje się delegatem przywołującym pomoc dla rodziny.

  •  Jak się odbywa terapia rodzin?

Podstawowym założeniem tej metody jest zgoda na nią wszystkich członków rodziny. Bywa, że jedna osoba z rodziny (często dziecko, współmałżonek) jest ,,przyprowadzany” na spotkanie przez inne osoby w rodzinie. Można wtedy mówić o słabej motywacji do takiej formy pracy a  bez zgody konkretnej osoby nie można nic zmienić.

Terapia rodzinna zawsze poprzedzona jest jednym lub więcej  spotkaniem konsultacyjnym. W trakcie wstępnej rozmowy każdy z członków rodziny ma możliwość przedstawienia własnej perspektywy wobec trudności rodzinnej. Rodzina wraz z terapeutami zastanawiają się nad celem pracy terapeutycznej i możliwością wnoszącej zmiany.

 Sesja rodzinna przeważnie trwa 90 minut. Bywa, że po godzinie terapeuta ,,zarządza” przerwę, w trakcie której zastanawia się nad hipotezami wyjaśniającymi problem w rodzinie. Gdy spotkanie prowadzi dwóch terapeutów przerwa jest okazją do wymiany obserwacji, wniosków ze spotkania, podzielenia się hipotezami między dwoma terapeutami. Czas po przerwie jest momentem refleksji i dzielenia się rodziny z terapeutą wnioskami dotyczącymi sposobu i zmiany funkcjonowania dziecka i całej rodziny.

  • Spotkania terapeutyczne odbywają się w naszej Poradni raz w miesiącu. Zazwyczaj jest to pierwsza sobota w miesiącu.
  •  Zapisy  na konsultację rodzinną dokonywane są poprzez sekretariat Poradni.
  • Prowadzący psychoterapię rodzinną: dr Kamila Kuprowska-Stępień, mgr Agnieszka Koczyk