COVID -19

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ NR 12 W WARSZAWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19Pobierz Ważne pliki do pobrania. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ...