Uczestnicy:Program skierowany jest do dzieci w wieku 7 – 9 lat, które mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, w relacjach rówieśniczych (np. są wycofane, wchodzą w rolę „ofiary” lub przeciwnie – narzucają innym swoje zdanie, nie potrafią współpracować), przestrzeganiu zasad i norm grupowych, mają zaniżoną samoocenę czy obniżony nastrój.

Grupa: Zajęcia będą odbywały się w małej, 6-osobowej grupie o stałym składzie (w trakcie trwania grupy nikt już do niej nie dołączy), co będzie sprzyjało budowaniu poczucia bezpieczeństwa i więzi pomiędzy uczestnikami. W grupie będą zarówno dziewczynki, jak i chłopcy w podobnym wieku (7 – 9 lat).

Cele zajęć: Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w grupie, nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie z uczuciami, nabywanie umiejętności współpracy, respektowania zasad grupowych, rozumienia emocji i intencji innych, wzmacnianie samooceny i poczucia sprawstwa, modelowanie zachowań prospołecznych.

Sposób pracy z dziećmi: Zajęcia będą prowadzone w oparciu o autorski program i będą miały stałą strukturę. Główną formą pracy będzie nauka poprzez zabawę, dawanie i dostawianie informacji zwrotnych, udział w różnych ćwiczeniach stymulujących rozwój społeczno–emocjonalny.

Czas trwania: Rozpoczęcie spotkań grupowych zaplanowane jest na listopad 2020 roku. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w czwartki o godzinie 14.45 i będą trwały 50 minut. Miejscem zajęć jest siedziba Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 12 (ul. Dzielna 1a). Grupa będzie trwała do końca maja 2020 roku. W lutym oraz w czerwcu odbędą się indywidualne spotkania z rodzicami uczestników grupy, w celu bieżącego omówienia udziału dziecka w zajęciach.

Spotkanie z rodzicami: Przed rozpoczęciem zajęć grupowych z dziećmi, ich rodzice wezmą udział w jednorazowych warsztatach, mających na celu nabycie wiedzy dotyczącej wspierania dziecka w rozwoju społeczno–emocjonalnym. Udział w warsztatach jest obowiązkowy i jest warunkiem uczestnictwa dziecka w grupie. Warsztat jest planowany na koniec października. Szczegółowe informacje dotyczące daty i godziny zostaną podane w późniejszym terminie.

Nabór do grupy: Odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić, czy udział w zajęciach TUS będzie adekwatną formą pomocy dziecku w danym momencie. Spotkania kwalifikacyjne do grupy prowadzone będą w październiku i listopadzie 2020. O przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do grupy rodzice będą powiadomieni telefonicznie. W celu zapisania dziecka na zajęcia prosimy dzwonić do Poradni. Zapisy będą przyjmowane do końca września 2020.

Prowadzące: Justyna Kobyra, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia oraz Katarzyna Zielińska psycholog, terapeuta SI.