Kontakt

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 12

ul. Dzielna 1A 00-162 Warszawa
telefon: 22 636 66 99, 22 636 91 99
e-mail: sekretariat@ppp12.waw.pl

kliknij tu i sprawdź lokalizację na mapie

Kontakt przez ePUAP:

www.ppp12.waw.pl/epuap/

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
/PPP12Warszawa/SkrytkaESP

Dyrektor PPP nr 12 w Warszawie, ul. Dzielna 1a  informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej PPP, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. PPP jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”