Godziny pracy poradni

       

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 12

w Warszawie

00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1 A

tel.: 22 636 66 99 tel./fax:22 636 91 99

Poradnia jest czynna w godzinach:

poniedziałek – czwartek 8:00 – 19:00

piątek 8:00 – 18:00

sobota 8:00 – 14:00