Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”

UCHWAŁA NR LXXVII/2509/2023RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 9 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dlaDzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul Wiśniowa 56Na...