Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 37 ust. pkt 2 lit a Ustawy Prawo Oświatowe.

Oznacza to, że aktualnie do decyzji dyrektora przedszkola i szkoły o spełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko poza placówką, nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Dotyczy to również rekrutacji na nowy rok szkolny, pod warunkiem złożenia wniosku przez rodziców w placówce w okresie, w którym to rozporządzenie obowiązuje.