Serdecznie zapraszamy

TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH i PEDAGOGÓW 

zatrudnionych w placówkach na terenie działania naszej Poradni na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się

w dniu 11. 05. 2020 r. (poniedziałek), w godz. 12 – 14.30,
online, na platformie Zoom

Temat spotkania:Zastosowanie  dostępnych programów i aplikacji w pracy zdalnej pedagoga terapeuty
(kontynuacja zagadnień ze spotkania w dniu 27.04.2020 r.)

Spotkanie będzie również okazją do wymiany informacji oraz doświadczeń zawodowych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą elektroniczną na adres: msondej@ppp12.waw.pl.