MIANOWANIE BEZ TAJEMNIC – CO ZROBIĆ, ABY BEZ
PROBLEMU ZDAĆ EGZAMIN NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO?

Zapraszamy nauczycieli pracujących w rejonie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 1 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie
odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego na spotkanie warsztatowe z
ekspertkami do spraw awansu zawodowego z listy MEN.
Uczestnicy spotkania dowiedzą się:
 Jak poradzić sobie z nowym rozporządzeniem w sprawie awansu?
 Co należy, a czego nie należy mówić przed komisją?
 Jakie są ciekawe sposoby prezentacji dorobku zawodowego?
 Czym można zaskoczyć komisję egzaminacyjną?
 O pytaniach egzaminacyjnych.

Zapisy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Złota 9 lok. 3, Warszawa
telefon (22) 826-99-86
przy zapisie prosimy o podanie:
 imienia i nazwiska,
 nauczanego przedmiotu
 miejsca zatrudnienia (w rejonie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 lub Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12)
 numeru telefonu do kontaktu
 adresu mailowego do kontaktu
Termin spotkania
24 listopada 2018 r. (sobota)
godzina rozpoczęcia 9.30
planowany czas trwania spotkania 3 godziny
Miejsce spotkania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Złota 9 lok. 3, Warszawa
sala konferencyjna
Osoby prowadzące
ekspertki oświaty z listy MEN mgr Grażyna Pawlik i mgr Anna Skoczylas