Wychowywać – ale jak?

kurs doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców

 Drogi Rodzicu,

 jeżeli ważna jest dla Ciebie dobra relacja z dzieckiem,

jeżeli odczuwasz wątpliwości, czy dobrze reagujesz na jego zachowania,

 jeżeli chcesz:

 zmotywować swoje dziecko do lepszych wyników i samodzielności w nauce;

  • nauczyć je odpowiedzialności i obowiązkowości bez kar i nakazów;
  • pomóc mu w radzeniu sobie z emocjami, w rozwiązywaniu codziennych problemów i konfliktów;
  • pomóc w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami;
  • nauczyć respektowania praw i uczuć innych ludzi, przestrzegania reguł i zasad życia społecznego z zachowaniem własnej indywidualności;

 to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie !!!

 Spotkania będą odbywały sięPoradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 12, ul. Dzielna 1A

6 poniedziałków w godzinach 17.30 – 20.30

 pierwsze spotkanie 11 marca 2019 r.

 zapisy i informacje: tel. 022 636 66 99, 022 636 91 99

zajęcia prowadzi mgr Teresa Grąziewicz – Jóźwik