ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI POZNAWCZYCH

 WSPARCIE NA STARCIE

Wsparcie na starcie ulotka

Uczestnicy:  Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 6- 7 lat, u których obserwuje się trudności w nabywaniu dojrzałości szkolnej z uwagi na deficyty w zakresie percepcji słuchowej, przetwarzania wzrokowo-przestrzennego oraz grafomotoryki .

Opis: Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania poznawczego poprzez ćwiczenia stymulujące rozwój poszczególnych modalności poznawczych.

Celem zajęć jest:

  • zwiększenie świadomości fonologicznej poprzez stymulowanie funkcji słuchowych
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • usprawnianie umiejętności manualnych
  • stymulowanie funkcji wzrokowo – przestrzennych
  • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, ul. Dzielna 1 A, tel.22 636 66 99, czwartek godzina 16.00

Uwaga: Aktualnie rekrutacja do grupy w roku szkolnym 2018/2019 jest zakończona. Zajęcia rozpoczynają się 4 października 2018 roku o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy.

Kontakt: mgr Kamila Kuprowska-Stępień,  mgr Agnieszka Stankiewicz