Zapraszamy na warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Początek 29 stycznia 2018 roku

 Drogi Rodzicu, 

jeżeli ważna jest dla Ciebie dobra relacja z dzieckiem,

jeżeli odczuwasz wątpliwości, czy dobrze reagujesz na jego zachowania, 

jeżeli chcesz:

–      zmotywować swoje dziecko do lepszych wyników i samodzielności w nauce;

–      nauczyć je odpowiedzialności i obowiązkowości bez kar i nakazów;

–      pomóc mu w radzeniu sobie z emocjami, w rozwiązywaniu codziennych problemów i konfliktów;

–      pomóc w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami;

–      nauczyć respektowania praw i uczuć innych ludzi, przestrzegania reguł i zasad życia społecznego z zachowaniem własnej indywidualności;

 to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie !!!

Spotkania będą odbywały się

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12, ul.Dzielna 1 a

w 6 poniedziałków w godzinach 17:30– 20.30 

pierwsze spotkanie 29 stycznia 2018 r. 

zapisy i informacje: tel. 022 636 66 99, 022 636 91 99

zajęcia prowadzi  mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik