W ramach współpracy Poradni z Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, w dniu 30 listopada w klasie IIC Liceum Ogólnokształcącego oraz w dniu 14 grudnia w klasie IILC Technikum Ekonomicznego odbyły się, prowadzone przez psychologa Poradni mgr Aleksandrę Szygendowską  dwugodzinne warsztaty prowadzone metodami aktywnymi, dla uczniów poświęcone tematyce „Profilaktyka zdrowia psychicznego z elementami profilaktyki uzależnień”. W warsztatach wzięło udział 50 uczniów łącznie. Następne warsztaty o tej tematyce zaplanowane są 21 grudnia w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry.