Serdecznie zapraszamy

TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH i PEDAGOGÓW   

na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia,

które odbędzie się w dniu 24.10.2023 r. (wtorek), w godz. 9.30 – 12.00,
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12

temat spotkania:

Zastosowanie gier edukacyjnych w terapii pedagogicznej

dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

W programie spotkania przewidziana jest prezentacja gier edukacyjnych Wydawnictwa Lucrum Games. Spotkanie będzie również okazją do wymiany informacji oraz doświadczeń zawodowych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą elektroniczną na adres: msondej@ppp12.waw.pl  do dnia 22.10.2023 r.