Serdecznie zapraszamy

LOGOPEDÓW

na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia,

które odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. (wtorek)  o godz. 13.30
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr15 w Warszawie przy ul. Twardej 8/12

Temat spotkania:

„Jak skutecznie wspierać rozwój dziecka z wadą słuchu i /lub afazją – praktyka na podstawie własnych doświadczeń”

Spotkanie organizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 12 we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 15.

Temat spotkania prezentowany będzie przez Zespół Logopedów Ośrodka.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą elektroniczną na adres  eanuszewska@ppp12.waw.pl do dnia 8.03.2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. W związku z powyższym o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na listę uczestników dostaną od nas potwierdzenie drogą elektroniczną. Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o szybkie potwierdzenie udziału  w spotkaniu. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z mgr Ewą Anuszewską-Kołakowską: eanuszewska@ppp12.waw.pl  / tel. 22 636 66 99 lub 501 541 825.