Propozycja jest adresowana do rodziców i opiekunów, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji wychowawczych i budowaniem relacji w rodzinie opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Okres pandemii był szczególnie trudny dla wielu rodzin, a obecna sytuacja nie sprzyja powrotowi do równowagi. Poczucie zagrożenia, brak stabilności i niepewność to emocje, z którymi trudno sobie radzić zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Wiele nieoczekiwanych zmian, doświadczanie sytuacji trudnych, niejednokrotnie traumatycznych, spowodowały, że dzieci potrzebują szczególnego wsparcia, aby z tych doświadczeń wyszły silniejsze i lepiej przygotowane na trudne sytuacje w dalszym życiu. Wymaga to często modyfikowania oddziaływań wychowawczych i dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb dzieci.

Podczas zajęć będziemy poszukiwali sposobów komunikowania się z dzieckiem bez konieczności stosowania kar i nakazów, umiejętności skutecznego wspierania ich w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami,  motywowania do nauki i zmiany zachowania, przestrzegania reguł i zasad bez rezygnacji z indywidualności.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Ciasna 13

Termin: 3 spotkania w soboty: 26 marca, 2 kwietnia i 23 kwietnia, w godz. 9.00 – 15.00

Zapisy i informacje: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, tel. 22 636 66 99; 22 636 91 99 lub e-mail sekretariat@ppp12.waw.pl

Dodatkowe informacje dla rodziców: deklaracja uczestniczenia we wszystkich trzech spotkaniach. Są to warsztaty (nie wykłady), zajęcia oparte są na aktywności uczestników, wymianie doświadczeń, dyskusji, ćwiczeniach.

Prowadzący zajęcia: mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik