Serdecznie zapraszamy

LOGOPEDÓW, TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH i PEDAGOGÓW 

na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia,

które odbędzie się w dniu 08.03.2022r. (wtorek), w godz. 10 – 12,
online, na platformie Zoom.

Temat spotkania:

Emocje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w starszym wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (przebieg rozwoju, konsekwencje problemów, sposoby wspierania)

Wykład  poprowadzi dr Kamila Kuprowska-Stępień

Spotkanie będzie również okazją do wymiany informacji oraz doświadczeń zawodowych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą elektroniczną na adres: msondej@ppp12.waw.pl,
do dnia 28.02.2022 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko. Osoby zainteresowane udziałem otrzymają mailowo link do spotkania na platformie Zoom dzień przed wykładem.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z mgr M. Sondej lub mgr E. Anuszewską-Kołakowską,  tel. 22 636 66 99.

Prowadząca szkolenie:

dr Kamila Kuprowska-Stępień  – Absolwentka jednolitych studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczka licznych kursów i konferencji międzynarodowych z dziedziny psychologii dzieci i młodzieży. Absolwentka 4-letniego cyklu szkoleń psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Specjalizuje się w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą zarówno z trudnościami rozwojowymi (zaburzenia ze spektrum autyzmu) oraz społeczno-emocjonalnymi (lęki, zaburzenia nastroju, trudności adaptacyjne).  W poradni sprawuje opiekę nad najmłodszymi dziećmi (do 6 roku życia). W pracy terapeutycznej posiada doświadczenie z dziećmi i nastolatkami w sytuacji okołorozwodowej, przeżywającymi żałobę po stracie rodzica, adaptującymi się w rodzinach patchworkowych, borykającymi się z odrzuceniem ze strony rówieśników. Niezależnie od zgłaszanych trudności wspiera dzieci i nastolatki w zakresie poczucia własnej wartości poprzez rozwijanie kompetencji psychologicznych przydatnych w życiu dorosłym. Naukowo zajmuje się badaniem jakości życia rodziny wychowującej dziecko z szeroko pojętą niepełnosprawnością. Obok twardej wiedzy merytorycznej w pracy zawodowej kieruje się myślą Janusza Korczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”. Działalność zawodową poddaje autorefleksji oraz regularnej superwizji. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.