Wychowywać – ale jak?

kurs doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców

Drogi Rodzicu,

jeżeli ważna jest dla Ciebie dobra relacja z dzieckiem,

jeżeli odczuwasz wątpliwości, czy dobrze reagujesz na jego zachowania,

jeżeli chcesz:

  • nauczyć je odpowiedzialności i obowiązkowości bez kar i nakazów;
  • pomóc mu w radzeniu sobie z emocjami, w rozwiązywaniu codziennych problemów i konfliktów;
  • pomóc w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami;
  • nauczyć respektowania praw i uczuć innych ludzi, przestrzegania reguł i zasad życia społecznego z zachowaniem własnej indywidualności;
  • zmotywować swoje dziecko do lepszych wyników i samodzielności w nauce;

to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie !!!

spotkania będą odbywały się w

Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna 13

terminy spotkań

20, 27 listopada i 4 grudnia (soboty) w godzinach 9.00 –15.00

zapisy i informacje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12tel. 022 636 66 99, 022 636 91 99

zajęcia prowadzi mgr Teresa Grąziewicz – Jóźwik