Opis: Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego poprzez zwiększenie samoświadomości, psychoedukację, modyfikację zachowań nieakceptowanych w pożądane. Obecnie prowadzimy rekrutację dla dzieci i ich rodziców w wieku 5 i 6 lat. W pierwszym semestrze 2021/2022 spotkania grupowe będą się odbywały w gronie rodziców dzieci przyjętych na zajęcia (10 spotkań), natomiast w drugim semestrze w zajęciach będą uczestniczyły dzieci. Uczestnictwo zarówno rodzica oraz dziecka w zajęciach grupowych przyczyni się do zwiększenia efektywności oddziaływań o charakterze terapeutycznym poprzez zwiększenie samoświadomości obu uczestników grupy.

Celem zajęć w grupie rodzicielskiej jest:

  • Wsparcie kompetencji rodzicielskich
  • Trening umiejętności komunikacyjnych
  • Poznanie metod radzenia sobie z emocjami w kontekście rodzicielstwa
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej

Celem zajęć w grupie dziecięcej jest:

  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • Poszerzenie repertuaru strategii społecznych
  • Nauka rozpoznawania emocji w zależności od kontekstu sytuacyjnego
  • Poznanie metod radzenia sobie z emocjami
  • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych

Miejsce: poniedziałki godzina 15.30 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, ul. Dzielna 1 A, tel.22 636 66 99

Uwaga: Przed rozpoczęciem zajęć będzie przeprowadzona rekrutacja. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pozytywna kwalifikacja dziecka do odpowiedniej grupy.

Kontakt: dr Kamila Kuprowska-Stępień,  mgr Karolina Kwiatek