Serdecznie zapraszamy

LOGOPEDÓW, TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH, PEDAGOGÓW

ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SPECJALISTÓW

w ramach sieci współpracy i samokształcenia

na szkolenie online, w dniu 9.03.2021r. (wtorek), w godz. 10.00 – 12.00,

temat szkolenia:

„Jak aktualna wiedza o mózgu i neurobiologii interpersonalnej może pomóc specjaliście w codziennej pracy. ”

prowadzący szkolenie: mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do udziału w szkoleniu drogą elektroniczną najpóźniej do dn. 01.03.2021 r.  na adres: eanuszewska@ppp12.waw.pl Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres a-mail, miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko.

Wykład odbędzie się na platformie Google Meets. Korzystając z tej platformy, musicie mieć Państwo pocztę na Gmailu, dlatego, jeśli ktoś nie ma, prosimy o założenie konta na Gmailu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z mgr E. Anuszewską-Kołakowską tel. 501 541 825  lub mgr M. Sondej  tel. 22 636 66 99.

                                                                                    Koordynatorzy sieci: 

       Ewa Anuszewska-Kołakowska, Marzena Sondej