Serdecznie zapraszamy

LOGOPEDÓW, TERAPEUTÓW SI, PSCHOLOGÓW

w ramach sieci współpracy i samokształcenia na

szkolenie online w dniu 1.12.2020 r. (wtorek), w godz. 12.00 – 14.00,
na platformie ClickMeeting

temat szkolenia:

„Wszystko zaczyna się od buzi – o współpracy dietetyka z  logopedą”

Zagadnienia poruszane w czasie szkolenia mogą też zainteresować innych specjalistów niż terapeuci mowy, na co wskazują przedstawione w programie zagadnienia.

prowadzący szkolenie:

dr inż. Monika Zielińska-Pukos

mgr Daria Masztelarz-Kozubek

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do udziału w szkoleniu drogą elektroniczną najpóźniej do dn. 28.11.2020 r.  do godz. 17.00 na adres: eanuszewska@ppp12.waw.pl

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres a-mail, miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z mgr E. Anuszewską-Kołakowską
tel. 501 541 825  

Korzystając z platformy CilckMeeting, nie potrzebujecie Państwo niczego instalować na swoich komputerach. Wystarczy kliknąć w link, który dostaniecie pocztą elektroniczną (poniedziałek/wtorek) na adres e-mail wskazany w swoim zgłoszeniu.

Będzie nam miło, jeśli – na zaproponowane przez nas szkolenie – zaprosicie Państwo specjalistów z współpracujących z Wami przedszkoli, ośrodków, zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.