Szanowni Państwo,

w związku z formalnym potwierdzeniem wystąpienia zakażenia COVID19 wśród personelu Poradni i dbałość o stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Poradni, informuję:

  1. Na terenie Poradni obowiązuje konieczność ograniczania emisji zakażenia poprzez stosowanie środków separujących jego rozprzestrzenianie [maseczki, przyłbice, dezynfekcja, umówione godziny badań];
  2. Osoby w stanie wskazującym na przeziębienie lub objawy określone dla potencjalnego zakażenia COVID19 – [zgodnie z komunikatami inspekcji sanitarnych jak: gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból głowy, utrata smaku lub węchu] powinny zrezygnować z usług Poradni i udać się do lekarza w celu uzyskania odpowiedniej porady;

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Poradni poinformowała właściwe w tym zakresie organu nadzoru i odpowiednie do podejmowania dalszych czynności służby.

Poradnia na dzień 15 października 2020 r. nie zawiesza działalności.