„Młodzi ludzie mają klucz do naszej przyszłości,  my mamy klucz do ich potencjałów. Praca przez uważność da możliwość popełniania błędów. Nauczmy nasze dzieci rozmawiać”[1].

25 stycznia bieżącego roku w Poradni odbyło się szkolenie dla rodziców nastolatków:  

Jak pomóc nastolatkom? 

Współczesne zagrożenia: depresja i myśli rezygnacyjne” 

prowadzone przez psychologa Poradni Panią Aleksandrę Szygendowską.

Było to pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń dotyczących pomocy nastolatkom przewidzianych do końca roku szkolnego. Warsztaty  obejmowały następujące bloki tematyczne:

  1. zjawiska zagrażające młodzieży,
  2. specyfika okresu dorastania,
  3. zagadnienia obniżonego poczucia wartości uczniów a związek z zagrożeniom dobrostanu życiowego,
  4.  statystyki dotyczące problematyki zagrożeń zdrowia psychicznego młodzieży, depresji i myśli rezygnacyjnych,
  5.  sygnały kryzysu u dzieci, aspekty sprzyjające myślom rezygnacyjnym w okresie adolescencji, czynniki sprzyjające powstawaniu myśli, planów i prób „S”,
  6. zagadnienia dotyczące depresji, w tym jej elementów i objawów, profilaktyki depresji w szkole oraz możliwości pomocy dzieciom,
  7. procedura interwencji w przypadku zagrożenia,
  8. potrzeby młodzieży w relacji z rodzicami  i możliwości odpowiedzi rodziców na nie.

Konkluzją spotkania w zakresie wsparcia nastolatków były następujące refleksje:

 Młodzi ludzie mają bardzo obniżone poczucie wartości, co może być przyczyną wielu zagrożeń. Wzmacnianie poczucia wartości, a także wsparcie w nauce komunikacji i rozwijaniu potencjałów jest jednym z ważnych elementów wsparcia własnego dziecka.

Poniżej zamieszczamy linki do  materiałów dostępnych w Internecie. Zamieszczane w nich informacje są formą podsumowania wybranych treści szkolenia i pozwolą rodzicom na usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

https://lifestyle.newseria.pl/newsy/w-ubieglym-roku-policja,p467577301

https://apteline.pl/artykuly/depresja-u-nastolatkow-czy-mozemy-jej-zapobiegac/

Zachęcamy też do zapoznania z publikacjami na temat depresji, w tym:

Ambroziak K., Kołakowski A.,  Siwek K. (2018). Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży.  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


[1] Richard Branson w interpretacji Michała Zawadki w wywiadzie  dla Agencji Informacyjnej Newserii dostępnym w: https://lifestyle.newseria.pl/newsy/w-ubieglym-roku-policja,p467577301