Serdecznie zapraszamy pedagogów – diagnostów, zatrudnionych w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych do udziału w spotkaniu w ramach sieci współpracy i samokształcenia

  • Termin: 25 listopada 2019 r., godz. 10.00
  • Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Felińskiego 15, Warszawa (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną), sala nr 107
  • Temat spotkania: Uczeń zdolny. Diagnoza i formy pracy z dzieckiem zdolnym.
  • Kontakt:  Anna Grabowska  (PPP nr 3) agrabowska@edu.um.warszawa.pl , Marzena Sondej (PPP nr 12) msondej@ppp12.waw.pl