W dniu 4 grudnia 2019r. w naszej Poradni odbyło się spotkanie z Panią prof. dr hab. Elżbietą Szeląg oraz Panią mgr inż. Anną Bombińską  z Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Uczestniczyli w nim specjaliści z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. W pierwszej części spotkania Pani prof. dr hab. Elżbieta Szeląg wygłosiła wykład na temat:

Zastosowanie programu Dr Neuronowski w terapii dzieci ze specyficznymi zaburzeniami językowymi (SLI).

Zaprezentowana przez Panią prof. dr hab. Elżbietę Szeląg tematyka koncentrowała się wokół zagadnień neuropsychologii i neurologopedii, a w szczególności usprawniania zegara neuronalnego kształtującego zachowanie człowieka oraz możliwości usprawniania funkcjonowania poznawczego dzieci i dorosłych.

Pani prof. dr hab. Elżbieta Szeląg oraz Pani mgr inż. Anna Bombińska przedstawiły założenia, strukturę oraz wyniki badań dotyczące skuteczności stosowania programu terapeutycznego Dr Neuronowski. Dalsza część spotkania poświęcona była dyskusji na temat przedstawionych zagadnień. Specjaliści z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych mieli także możliwość wymiany doświadczeń na temat stosowanych metod terapii, w tym programu Dr Neuronowski.

*  *   *

Serdeczne podziękowania składamy Pani prof. dr hab. Elżbiecie Szeląg oraz Pani mgr inż. Annie Bombińskiej za przyjęcie naszego zaproszenia, wygłoszenie wykładu oraz  podzielenie się z nami swoją wiedzą  i doświadczeniem.

Dziękujemy również koleżankom z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych za zainteresowanie wykładem i liczny udział w spotkaniu. Liczymy na dalszą współpracę i wymianę doświadczeń, zwłaszcza w zakresie zastosowania programu Dr Neuronowski, służącą podnoszeniu jakości świadczonej przez nas pomocy dzieciom i młodzieży.

Ewa Anuszewska-Kołakowska, Marzena Sondej

Informacje na temat programu terapeutycznego Dr Neuronowski:

         

*  *   *

Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w terapii wg programu Dr Neuronowski, prowadzonej  w naszej Poradni  (kontakt: Marzena Sondej tel. 22 636 66 99).