Szkolenie dla rodziców  nastolatków

Temat: Jak pomóc nastolatkom? – współczesne zagrożenia (w tym: depresja i myśli rezygnacyjne) rozpoznawanie problemów, czynniki chroniące i pomoc.


  • Termin: sobota 25 stycznia 2020 roku (10.00-12.30)
  • Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 12, Dzielna 1a  (sala 7)
  • Prowadzący: psycholog poradni mgr Aleksandra Szygendowska
  • Forma: szkolenie wykładowo dyskusyjne przy użyciu środków multimedialnych i metod aktywnych
  • Uczestnicy:  Rodzice nastolatków ze śródmiejskich szkół objętych rejonem działania Poradni. Obowiązują zapisy w sekretariacie Poradni  do (nr telefonu 22-636 66 99) do 20 stycznia 2020r. Liczba miejsc ograniczona do 13 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.