Grupa edukacyjno–terapeutyczna „Nasza kraina” dla dzieci z klas I – III Szkół Podstawowych

Uczestnicy. Program skierowany jest do dzieci w wieku 7 – 9 lat, które mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, w relacjach rówieśniczych (np. są wycofane, wchodzą w rolę „ofiary” lub przeciwnie – narzucają innym swoje zdanie, nie potrafią współpracować), przestrzeganiu zasad i norm grupowych, mają zaniżoną samoocenę czy obniżony nastrój.

Grupa. Zajęcia będą odbywały się w małej, 6- osobowej grupie o stałym składzie (w trakcie trwania grupy nikt już do niej nie dołączy), co będzie sprzyjało budowaniu poczucia bezpieczeństwa i więzi pomiędzy uczestnikami. W grupie będą zarówno dziewczynki, jak i chłopcy w podobnym wieku (7 – 9 lat).

Cele zajęć. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w grupie, nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie z uczuciami, nabywanie umiejętności współpracy, respektowania zasad grupowych, rozumienia emocji i intencji innych, wzmacnianie samooceny i poczucia sprawstwa, modelowanie zachowań prospołecznych.

Sposób pracy z dziećmi. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o autorski program edukacyjno–terapeutyczny. Główną formą pracy będzie nauka poprzez zabawę, dawanie i dostawianie informacji zwrotnych, udział w różnych ćwiczeniach stymulujących rozwój społeczno–emocjonalny.

Czas trwania. Rozpoczęcie spotkań grupowych zaplanowane jest na 28 listopada 2019 roku. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w czwartki o godzinie 15.00 i będą trwały 50 minut. Miejscem zajęć jest siedziba Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 12 (ul. Dzielna 1a). Grupa będzie trwała do końca maja 2020 roku. W lutym oraz w czerwcu odbędą się indywidualne spotkania z rodzicami uczestników grupy, w celu bieżącego omówienia udziału dziecka w zajęciach.

Nabór do grupy. Odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić, czy udział w grupie edukacyjno–terapeutycznej będzie adekwatną formą pomocy dziecku w danym momencie. Spotkania kwalifikacyjne do grupy prowadzone będą w październiku i listopadzie 2019. O przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do grupy rodzice będą powiadomieni telefonicznie.

Prowadzące: Justyna Kobyra, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia oraz Katarzyna Zielińska psycholog, terapeuta SI.