SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA PEDAGOGÓW – DIAGNOSTÓW

Serdecznie zapraszamy pedagogów – diagnostów,
zatrudnionych w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych
do udziału w sieci współpracy i samokształcenia
  • Cele spotkań: poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej, wymiana doświadczeń, wsparcie merytoryczne, doradztwo.
  • Terminy:  raz na dwa miesiące; pierwsze spotkanie 24 września 2019 r., godz. 10.00
  • Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Felińskiego 15, Warszawa (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną)
  • Koordynatorzy: Anna Grabowska – pedagog PPP nr 3 agrabowska@edu.um.warszawa.pl , Marzena Sondej – pedagog PPP nr 12 msondej@ppp12.waw.pl Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy.