TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

  • Celem warsztatów jest przede wszystkim kształtowanie odpowiedniej relacji rodzic-małe dziecko, refleksja nad własną postawą wychowawczą ale również lepsze zrozumienie potrzeb małego dziecka w kontekście jego prawidłowości rozwojowych.
  • Program obejmuje łącznie 6 spotkań po dwie godziny.
    Adresowany jest do wszystkich rodziców– niezależnie od poziomu wiedzy i umiejętności – opiekujących się dzieckiem w wieku 3-9 lat

Miejsce warsztatów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, ul. Dzielna 1 A,  tel.22 636 66 99

Pierwsze spotkanie 4 października 2019 r. w godzinach 17-19 (piątek).

Osoba prowadząca: psycholog Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

ZAPISY: bezpośrednio w sekretariacie Poradni