TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Opis: Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego poprzez zwiększenie samoświadomości, psychoedukację, modyfikację zachowań nieakceptowanych w pożądane.

Obecnie prowadzimy rekrutację dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Celem zajęć jest:

  • Trening umiejętności komunikacyjnych
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • Poszerzenie repertuaru strategii społecznych
  • Nauka przestrzegania zasad panujących w grupie
  • Nauka rozpoznawania emocji w zależności od kontekstu sytuacyjnego
  • Poznanie metod radzenia sobie z emocjami
  • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, ul. Dzielna 1 A, tel.22 636 66 99

Uwaga: Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzona jest  rekrutacja. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pozytywna kwalifikacja dziecka do odpowiedniej grupy.

Kontakt: dr Kamila Kuprowska-Stępień,  mgr Karolina Kwiatek