W Y C H O W Y W A Ć   –   A L E   J A K ?

kurs doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców

 

Drogi Rodzicu,

jeżeli ważna jest dla Ciebie dobra relacja z dzieckiem,

jeżeli odczuwasz wątpliwości, czy dobrze reagujesz na jego zachowania,

jeżeli chcesz:

  • zmotywować swoje dziecko do lepszych wyników i samodzielności w nauce;
  • nauczyć je odpowiedzialności i obowiązkowości bez kar i nakazów;
  • pomóc mu w radzeniu sobie z emocjami, w rozwiązywaniu codziennych problemów i konfliktów;
  • pomóc w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami;
  • nauczyć respektowania praw i uczuć innych ludzi, przestrzegania reguł i zasad życia społecznego z zachowaniem własnej indywidualności;
 to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie !!!

 Spotkania będą odbywały sięPoradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 12, ul. Dzielna 1A

6 poniedziałków w godzinach 17.30 – 20.30

 pierwsze spotkanie 11 marca 2019 r.

 zapisy i informacje: tel. 022 636 66 99, 022 636 91 99;   zajęcia prowadzi mgr Teresa Grąziewicz – Jóźwik

Zapraszamy!