Zajęcia grupowe „Słyszeć – Usłyszeć – Powiedzieć”

W roku szkolnym 2018/2019 w Poradni nr 12 prowadzone są zajęcia dla dzieci sześcio- i siedmioletnich, u których występują zakłócenia w rozwoju języka i funkcji słuchowych. Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu i prowadzone są przez mgr Ewę Anuszewską –...