W roku szkolnym 2018/2019 w Poradni nr 12 prowadzone są zajęcia dla dzieci sześcio- i siedmioletnich, u których występują zakłócenia w rozwoju języka i funkcji słuchowych.

Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu i prowadzone są przez mgr Ewę Anuszewską – Kołakowską i mgr Annę Wojno.

Podczas zajęć realizowany jest Program „Słyszeć – Usłyszeć – Powiedzieć” (SUP). Celem tych spotkań jest wyrównanie deficytów  w zakresie umiejętności słuchowych, takich jak: słuch fonemowy, uwaga i lateralizacja słuchowa, kontrola słuchowa wypowiedzi oraz umiejętności wypowiadania się.