WSPARCIE NA STARCIE –  ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI POZNAWCZYCH

Uczestnicy:  Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 6- 7 lat, u których obserwuje się trudności w nabywaniu dojrzałości szkolnej z uwagi na deficyty w zakresie percepcji słuchowej, przetwarzania wzrokowo-przestrzennego oraz grafomotoryki.

Opis: Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania poznawczego poprzez ćwiczenia stymulujące rozwój poszczególnych modalności poznawczych.

Celem zajęć jest:

  • zwiększenie świadomości fonologicznej poprzez stymulowanie funkcji słuchowych
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • usprawnianie umiejętności manualnych
  • stymulowanie funkcji wzrokowo – przestrzennych
  • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, ul.Dzielna 1 a, tel. 22 636 66 99,

Zajęcia rozpoczynają się 14 marca 2019 roku o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy.

Kontakt: mgr Kamila Kuprowska-Stępień,  mgr Agnieszka Stankiewicz