Konkurs Biura Edukacji rozstrzygnięty!

W ramach XI edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych nasza Poradnia realizować będzie dwa projekty:

1. Otwarci na zmianę, zamknięci na presje – program wspierający uczniów kończących naukę w szkole podstawowej i gimnazjum oraz rozpoczynających naukę w szkole średniej.

2. W kierunku nowych lądów – program kierowany jest do uczniów tzw. „podwójnego rocznika” tj. 3 klas gimnazjalnych oraz klas 8 szkół podstawowych oraz ich rodziców.