Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom

 

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom świadczy pomoc w zakresie:

  • diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
  • wsparcia rodziny, w której doszło do wykorzystania seksualnego,
  • pomocy rodzicom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci.

Pomoc jest świadczona w placówkach zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach miasta stołecznego Warszawy. Wykaz placówek Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom znajduje się tutaj.

 Kiedy skontaktować się z placówką Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom ?

Jeżeli masz podejrzenie, że dziecko padło ofiarą wykorzystywania seksualnego lub wiesz, że dziecko jest lub było wykorzystywane seksualnie.

Jak się zgłosić?

Wystarczy zadzwonić do placówki Warszawskiej Sieci i poprosić o kontakt z osobą odpowiedzialną za pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12

osobą, która udziela pomocy dzieciom i młodzieży z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzinom jest

 

mgr Agnieszka Koczyk

Konsultacje z psychologiem mgr Agnieszka Koczyk są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 22 636 66 99).

Podczas konsultacji będzie możliwość porozmawiania o obawach, podejrzeniach lub faktach dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka.

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu działania Poradni.