Informujemy, że od 1 września 2022 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12, zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, działa zespół orzekający w sprawach dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera uczęszczających do przedszkoli i szkół w Dzielnicy Śródmieście (rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, nr 11 i nr 12) oraz dzieci zamieszkałych w tej dzielnicy, a nie uczęszczających do placówek oświatowych.

W sprawie rozpoczęcia procedury wydania orzeczeń o kształceniu specjalnym oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju ze względu na w/w niepełnosprawności prosimy o kontakt z psychologiem współpracującym z placówką, do której uczęszcza dziecko (teren działania Poradni nr 12 – https://www.ppp12.waw.pl/placowki/) lub z wyznaczonym psychologiem Poradni, jeśli placówka należy do terenu działania pozostałych dwóch Poradni (kontakt ten jest niezbędny w procedurze).

Osoba składająca wniosek o wydanie orzeczenia (rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń) dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Niezbędne jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego oraz opinii ze szkoły/przedszkola. Opcjonalnie można dołączyć wyniki obserwacji i badań psychologicznych, logopedycznych i pedagogicznych wykonanych poza nasza Poradnią.

Przydział placówek spoza rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 (rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 i nr 11):

· dzieci młodsze  zamieszkałe w dzielnicy Śródmieście, nie uczęszczające do żadnej
placówki –  mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska
· dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – mgr Joanna Obojska-Glinicka
· uczniowie szkół podstawowych klasa I – mgr Kinga Słomka
· uczniowie szkół podstawowych klasa II – mgr Justyna Arczewska
· uczniowie szkół podstawowych klasa III – mgr Katarzyna Zielińska
· uczniowie szkół podstawowych klasa IV – mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik
· uczniowie szkół podstawowych klasa V – mgr Agnieszka Krupa
· uczniowie szkół podstawowych klasa VI – mgr Barbara Malczewska
· uczniowie szkół podstawowych klasa VII – mgr Katarzyna Wesołowska
· uczniowie szkół podstawowych klasa VIII – mgr Dominika Bielecka
· uczniowie szkół ponadpodstawowych klasa I – mgr Karolina Kwiatek
· uczniowie szkół ponadpodstawowych klasy II – mgr Dominika Bielecka
· uczniowie szkół ponadpodstawowych klasy III – mgr Aleksandra Szygendowska

· uczniowie szkół ponadpodstawowych klasy IV-V – mgr Wioletta Wojciechowska

W zakładce druki do pobrania/orzecznictwo zamieszczamy stosowne druki. Link Pobierz