Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/users/ppp12/public_html/ppp12_wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5752
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w formie e-learning dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w formie e-learning dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzająca dysleksję i/lub dysortografię) i ich celem jest:

  • doskonalenie umiejętności czytania (w tym rozumienia treści czytanych tekstów),
  • poprawa funkcjonowania analizatorów wzrokowego i słuchowego,
  • doskonalenie umiejętności tworzenia samodzielnych wypowiedzi pisemnych,
  • doskonalenie umiejętności manualnych/grafomotorycznych.

Zajęcia odbywają się głównie w trybie online (tylko kilka zadań należy wykonać i przynieść do Poradni na zakończenie kursu – termin będzie podany na bieżąco). Praca w takim trybie wymaga samodyscypliny – osoby, które nie będą systematycznie realizowały zadań będą wykreślane z kursu.

W celu dokonania zapisu należy ze strony internetowej Poradni (ppp12.waw.pl) pobrać „Kontrakt” oraz „Zasady uczestnictwa w kursie online”. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami, wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego należy  dostarczyć do sekretariatu Poradni.

Osoby prowadzące kurs: mgr Justyna Walczak, mgr Grażyna Pawlik

Oferta kierowana jest wyłącznie do uczniów szkół znajdujących się na terenie działania naszej Poradni.