Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Danuta Leyk

Danuta Leyk - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci od 6 do 14 roku życia, doradztwem dla ich rodziców i nauczycieli oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla dorosłych. Za najważniejsze - do tej pory - osiągnięcie zawodowe uważa udział w 2000 roku w projekcie, który zaowocował wprowadzeniem do śródmiejskich przedszkoli zajęć adaptacyjnych dla nowo przyjmowanych dzieci. Dla przyjemności (przy okazji zapobiegając wypaleniu zawodowemu) 'uprawia' esperanto, tańce w kręgu i tai chi.