Godziny pracy poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 12
w Warszawie

00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1A

tel.: 22 636 66 99 tel./fax:22 636 91 99

 

 

 Poradnia jest czynna w godzinach:

Uwaga

W dniu 20.04.2019 poradnia będzie nieczynna.


poniedziałek – czwartek 8:00 – 19:00
piątek 8:00 – 18:00
sobota 9:00 – 14:00